Výstava mladých ´67

termín: 1967/04/23 - 1967/05/15
instituce: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
typ výstavy: kolektivní