Katedrála/The Cathedral, roláž (rollage), po roce 1960 (after 1960)

instituce, obec
Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha