Zanikání/Expiring, chiasmáž, koláž (chiasmage, collage), 1976

instituce, obec
Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha