Přehled nejdražších děl vydražených v roce 2011

klíčové slovo
aukce
obchod s uměním
slovenské umění
Slovensko
trh s uměním