Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010

osoba, narození
Císař Karel 17. 12. 1972
Chocholová Tereza