Bienále české grafiky Ostrava 1996

osoba, narození, poznámka
Pietoňová Dana ,