Bienále české grafiky Ostrava 1996

instituce, obec
Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)