Kvart

osoba, narození
Alda Jan 26. 2. 1901
Bonn Hanuš 5. 7. 1913
Halas František 3. 10. 1901
Heřman Miroslav 28. 10. 1903
Holnová L.
Hrubín František 17. 9. 1910
Janouch Jaroslav 22. 10. 1903
Kratochvíl Ladislav 26. 8. 1907
Levický Sergej
Opatrný Vilém 3. 5. 1911
Strnadel Josef 23. 2. 1912