Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Comunication via the letter & the picture

osoba, narození
Ovčáček Eduard 5. 3. 1933