Česká krajinomalba 20. století

instituce, obec
Grafia, n.p., Gottwaldov (Zlín)