Jiří Kolář, Ladislav Novák: Znovu spolu

instituce, obec
Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha