České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci

instituce, obec
Moravské tiskařské závody, n.p., Olomouc (Olomouc)