České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci

instituce, obec
Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)