český surrealismus

český surrealismus

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Toyen
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1935   První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
  1998   Evašvankmajerjan: Anima animus animace (Mezi filmem a volnou tvorbou)
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1974   Le dessin surréaliste
  1980   O dada, surrealismu a českém umění
  1994   Fotografie v surrealismu
  1994   Hmat a imaginace (Úvod do taktilního umění - Taktilní experimentace 1974-1983 (1994))
  1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939)
  2011   Hnízda snění (Kniha pasáží)
  2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History
  2016   Surrealism and Photography in Czechoslovakia: On the Needles of Days
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Libenští psychici (Sborník básnických a prozaických textů z let 1945-1959)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Surrealismus
  1970   Výstavy (Karla Talabardon)
  1970   Výstavy (Václav Zeman)
  1976   Czechoslovakia, Art in a Different World
  1986   Čtyřicátá léta v tvorbě Josefa Istlera
  1986   K vývoji díla Ladislava Zívra
  1987   Tvrdošíjní a Devětsil
  1987   Z etického hlediska
  1989   Básnický čin Bohumila Hrabala aneb Bohumil Hrabal a český surrealismus
  1989   Hrabal, Mácha a surrealisté
  1994   Okruh surrealistické obrazotvornosti / Circle of Surrealist Imagionation
  1995   Český surrealismus nikdy nespí (Vlajkonošem bretonovského vidění světa je u nás revue Analogon a její knižní edice)
  1996   Years of long days (Surrealism in Czechoslovakia)
  1997   Snář českého surrealismu
  2000   Jakub Obrovský a Jindřich Štyrský
  2000   K surrealistické estetice ruin (Textuální a vizuální fragmenty Jindřicha Štyrského ak biografii Markýze de Sade)
  2000   Oralizace a alfaktorizace oka
  2000   Speech under the Rule of Silence: The Signs of the Zodiac and the Circle of Five Objects (Surrealism in Czechoslovakia 1951-63)
  2000   Strašná hrůza, přitažlivá
  2000   The Dream Factory Had a Horror Division: Štyrský´s and Toyen´sPsycho-Covers from the 1930s
  2001   Z podzemí do podzemí (Český postsurrealismus čtyřicátých až šedesátých let)
  2002   Mikuláš Medek a česká surrealistická scéna
  2004   On the Needles of These Days
  2011   Úvodní slovo k výstavě Český a světový surralismus
  2013   Mikuláš Medek
  2013   Surrealismus
bakalářská práce
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Český surrealismus ve fotografii 30. let
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Surrealism since the Second World War with particular reference to surrealism in Czechoslovakia
magisterská práce
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Surrealismus v české fotografii od 30. let 20. stol.
  2005   Fokalk a experimentální fotografické techniky a české surrealistické fotografii
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  2013/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2012)

český surrealismus

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1966/03/27 - 1966/04/27   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, Galerie Vincence Kramáře, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1968   Die Logik der durchsichtigen Nacht, Kunstamt Wilmersdorf, Berlín (Berlin)
1983/03/07 - 1983/04/15   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie 1930 - 1960, Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2001/03/14 - 2001/04/04   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2001/06/02 - 2001/09/30   Sféra snu, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)