naivní umění

poznámka:
také označováno jako insitní či mediumní umění