Čestmír Šrettr

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1966   František Tichý: Grafika, přebal, typografie
1966   Miloslav Beutler (1897 - 1964),
1967   Jan Zrzavý,
1967   Antonín Chittussi (Výtvarné Hlinecko),
1968   Václav Rabas (9. Výtvarné Hlinecko 1968),
1970   K. Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934 - 1958 (K 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí, (Pardubice)),
1971   K. Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934 - 1958 (K 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí, (Havlíčkův Brod)),
1971   Vlastimil Rada: 1895 - 1962 (Výtvarné Hlinecko),
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966,
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí),
1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966),
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let,
1968   Česká malířství od doby Osmy,
1969   Výtvarníci východních Čech,
1970   České malířství od gotiky k impresionismu,
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice),
kniha
rok vydání, název (podnázev), poznámka, vydavatel, obec
1950   Mikoláš Aleš, , Tiskové podniky Rovnost, Brno (Brno-město)
1969   Josef Hašek, , Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)