Čestmír Šrettr

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1945 - 1950   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Muzika František