Ella Peterová

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1980 - 1984   Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha ,
1993 - 1995   Střední odborné učiliště uměleckořemeslné, Praha ,