Jan Wiendl

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Univerzita Karlova, Praha, (vysokoškolský pedagog na katedře českého jazyka a literatury)