Berthold Schwarz

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   K. k. Deutsche technische Hochschule in Prag (Německá vysoká škola technická v Praze) , Praha ,