Vlasta Smoláková

* 14. 2. 1952, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
překladatelka, kurátorka, teatroložka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
1970–1975 vystudovala divadelní vědu a dějiny umění na FF UK v Praze
1979–1996 působila jako pedagog na katedře teatrologie (specializace na dějiny ruského divadla, scénografii a teorii dramatu). Divadelní publicistka.
Je autorkou řady odborných studií (in: Prolegomena scénografické encyklopedie, Theatralia, Svět a divadlo, Divadelní revue, ruské časopisy Teatr a Scena, katalogy výstav ad.), divadelních publikací (Fenomén Lébl I, II ad.) a překladů dramatických textů z ruštiny.
Od roku 1991 spolupracovala dramaturgicky s režisérem Petrem Léblem,
1994–1996 byla dramaturgem Divadla Na zábradlí a 1996 obdržela Cenu Alfréda Radoka za dramaturgii.
1996–2001 pracovala jako kulturní tajemník Velvyslanectví České republiky v Moskvě,
2007–2010 tamtéž jako ředitelka Českého kulturního centra; podílela se na ruských sbornících české dramatiky ad. česko-ruských projektech.
2001–2007 jako odborná pracovnice a externí spolupracovnice Divadelního ústavu – Institulu umění v Praze je redaktorkou teatrologických publikací, kurátorkou výstav k dějinám divadla i mezioborových projektů.
Bibliografie:
SMOLÁKOVÁ, VLASTA: Jak se vám jelo / Jelo Praha, s. 227-232. In: DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých / autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS, 2007.
SMOLÁKOVÁ, VLASTA: Fenomén LÉBL aneb Nikdy nevíš, kdy zas budeš amatér. Pečlivé zdokumentování, popsání a vhled do amatérské i počátků profesionální tvorby i osudů jedinečného režiséra Petra LÉBLA. Vyd. Pražská scéna 1996.
SMOLÁKOVÁ, VLASTA: Fenomén LÉBL II, aneb Dobře se spolu bavit. - S pánembohem! Vyd. Pražská scéna.
PETR LÉBL 50. K padesátiletému výročí narození Petra Lébla )1965-1999. Publikaci přpravil a zpracoval Honza Petružela. Texty zpracovala Vlasta Smoláková.
amaterskedivadlo.cz, 29,12.2018