Milan Maryška

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1965 - 1969   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, ),