Václav Plicka

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1956/11 - 1956/12   Václav Plicka, Dan Richter: Obrazy, Oblastní muzeum v Mostě (Oblastní muzeum a galerie v Mostě), Most (Most)
1964/03 - 1964/05   Naivní umění v Československu, Palác Kinských - grafická sbírka NG, Praha
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón obrazů, soch a grafik, Dům U Hybernů, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
dražba/aukce/bazar
termín, název výstavy, místo konání
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha