Rudolf Svatek

kniha
rok vydání, název (podnázev), poznámka, vydavatel, obec
1961   Plzeň (Sedm kapitol z její výtvarné minulosti), , Krajské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)