Josef Hůla

* 10. 7. 1863, Veltruby (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
3. 8. 1937, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), Česká republika (Czech Republic)
pedagog

 

pohlaví: muž

heslo:
Po studiu na kolínské nižší reálce absolvoval učitelský ústav v Kutné Hoře, kde byl žákem proslulého ředitele a pedagoga Gustava Adolfa Lindnera (1828-1887). První tři roky učil v Dobrém Poli u Kouřimi, dalších osm let na obecné škole chlapecké v Českém Brodě. Po složení zkoušky I. odboru pro měšťanské školy působil třináct let na měšťanské škole chlapecké v Českém Brodě. 1. března 1907 byl jmenován zástupcem ředitele měšťanských škol v Kostelci nad Černými lesy. Po úmrtí českobrodského okresního školního inspektora Čeňka Eise se v roce 1916 stal zatímním, a od roku 1917 definitivním ředitelem. Dvakrát ovdověl, po třetí se oženil s dcerou černokosteleckého purkmistra Bedřicha Kašeho - Zdeňkou Kašovou. Z druhé manželství měl dvě (Vilemína, Josef), ze třetího tři děti (Bedřich, Jan, Jiří).
Po odchodu do důchodu (1. září 1925) se plně věnoval veřejné a spolkové práci. Dvanáct let byl starostou kostelecké Záložny, předsedou Sokola, Spolku kosteleckých majitelů domů, Československého červeného kříže, místopředsedou Masarykovy ligy proti tuberkulose a Okresní péče o mládež, aktivním funkcionářem dalších černokosteleckých spolků. Léta zasedal v městské radě. Největší úsilí ale věnoval založení a chodu Musea Černokostelecka. Uložení rychle rostoucích sbírek ve vlastní muzejní budově se nedočkal.
"Musejní výbor v Kostelci nad Černými lesy na schůzi dne 12. srpna 1937 za předsednictví místostarosty JUDr. J. Veselého vzdal poctu svému zemřelému starostovi Josefu Hůlovi a usnesl se, aby jeho památka byla trvale v museu zachována tak, že největší síň v nynějším i budoucím museu se bude jmenovati Hůlova síň“. Týdeník z Černokostelecka Průboj 1937 (9.), č. 34, 21. 8. 1937, s. 2.
jih

poznámka:
NK ne - 2012/08
děda Jiřího Hůly (1944) a Zdenka Hůly (1944)
v roce 1927 kandidoval ve volbách do obecního zastupitelstva za Československou Národní Demokracii na 1. místě