Ján Labuda

* 25. 12. 1929, Bytča (Bytča), Slovensko (Slovakia)
24. 4. 2004, Štiavnik (Bytča), Slovensko (Slovakia)
sochař, řezbář

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

heslo:
Vychodil osm tříd základní školy, nevyučený. Povoláním řidič autobusu a opravář v dílnách, ale stará se též o malé hospodářství. Žije v malé rolnické usedlosti na okraji vesnice Štiavnik u Bytče, kde dříve působila celá řada vynikajících slovenských lidových řezbářů. Ti mu byli příkladem, když se začal věnovat vlastní tvorbě. Své první dílo ve dřevě vytvořil, jak vzpomíná, dne 10. března 1972. To byl začátek svébytné autentické cesty tvůrce s charakteristickým sochařským výrazem. Labuda se poněkud vyčleňuje z tradičního lidového projevu svým výrazným smyslem pro humornou nadsázku a zkratku. Svůj přirozený talent a tvůrčí schopnosti rozvíjí i při hledání nových forem zpracování dřeva. Rád domýšlí tvary vzniklé nahodile v přírodě a dává tak nalezeným samorostům nový život. Má nejen bohatou obrazotvornost, ale taktéž vynikající pozorovací schopnosti, které náležitým způsobem uplatňuje zejména při zpodobování domácích zvířat a ptáků. Inspiraci pro svá díla, hledá a nachází všude kolem sebe. Zúčastnil se sedmi výstav neprofesionální tvorby na Slovensku a obdržel několik ocenění. Jeho práce vlastní Povážské múzeum v Žilině, Slovenské národné muzeum - Etnografický ústav Martin, Slovenská národná galéria v Bratislavě.
Pavel Konečný, outsiderartcz.eu, 2014/01/26