Ljuba Beránková

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha