Zdislav Buříval

* 13. 8. 1919, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 24. 1. 1990, Praha, Česká republika (Czech Republic)
památkář

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01020447

Zdislav Buříval

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Ministerstvo informací a osvěty, Praha, náměstek ministra, 50. léta
???? - ????   Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha, ředitel

Zdislav Buříval

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 s doplňky za předchozí léta Část 1. A - J), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953 (Bibliografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů,...)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha

Zdislav Buříval

příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Bohumír Kozák, Melantrich, vydavatelství Československé strany socialistické, Praha 1
soupis památek
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Soupis památek a památných míst dělnického hnutí, Komunistické strany Československa a protifašistického odboje v Praze, Pražská informační služba, Praha

Zdislav Buříval

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1985/09/29 - 1985/10/18   Život a dílo architekta Bohumíra Kozáka, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1953/01/08 - 1953/02/05   Korea brání mír, Galerie Československý spisovatel, Praha
1953/06   I. celostátní výstava lidové tvořivosti, Dům U Hybernů, Praha

Zdislav Buříval

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Celostátní výstava lidové tvořivosti, Výtvarná práce