Jaromír Bělský

* 8. 5. 1912, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
14. 4. 1982,
pedagog, historik, překladatel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

poznámka:
-
Středoškolský profesor klasických jazyků /Kutná Hora, Příbram/, asistent semináře pro středověké dějiny a epigrafii filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha /1945-48/, gymnázia v Nymburce /1948-52/, knihovník Jednoty klasických filologů. /Spolupracoval na Rukověti humanistického básnictví; překl. z Lukiána, Arriána, Plutarcha, Flegóna z Trall aj.; články ve Zprávách Jednoty klasických filologů; v rukopise překlady české beletrie do latiny mj. Nerudovy Povídky malostranské./ Nekrolog: Zprávy Jednoty klasických filologů,24,1982,č.1-2,s. 83-84.