Martin Fíl

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
2015 -   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) (Fakulta umění a designu, performance), Kovanda Jiří