Naděžda Slezáková

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1949 -   Střední škola umělecko-průmyslová (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město) , Jílek Karel
1949 -   Střední škola umělecko-průmyslová (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město) , Süsser František