Letohrádek královny Anny (Belveder)

termín, název výstavy
1933   Ivan Meštrović,
1935/05/17 - 1935/06/21   Francouzské moderní sochařství,
1945/09/18 - 1945/11/18   České umění XIX a XX. století z obrazárny Pražského hradu,
1946/06   Pražský hrad ve středověku,
1947   Pražský hrad v renesanci a baroku,
1948/09   Pražský hrad v obraze,
1949/05 - 1949/06   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu,
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu,
1964/01 - 1964/06   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy,
1965   Michelangelo Buonarroti: Souborná výstava,
1965/06/01 -   Vincenc Makovský,
1965/09/19 - 1965/12/01   Otto Gutfreund,
1966/06/014   Francouzské sochářství ze sbírek Národní galerie,
1966/10/26 -1967/03   Renesanční umělecké řemeslo,
1967/07   Zahrady Pražského Hradu,
1968/06/07 - 1968/08/20   Náhrobní kameny středověké Bosny,
1968/10/25 - 1969/02/28   České sochařství 19. a 20. století,
1969/04/15 - 1969/06/11   Fritz Wotruba: Sochy a kresby,
1969/07 - 1969/09   Současné jugoslávské sochařství,
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968,
1969/11/27 - 1970/01   Staré bulharské umění,
1970   P. I. Čajkovský,
1970   České sklo 17. a 18. století,
1971   Kepler a Praha: Výstava k 400. výročí narození,
1971   Iránské umění: Perské koberce, 2500 let iránského mincovnictví,
1971   Česká soudobá tapiserie,
1971/10   Perské koberce,
1972/05 - 1972/07   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka,
1973/02 - 1973/03   Velká doba italského umění ohně: Itaská majolika a benátské sklo z československých sbírek,
1973/06 - 1973/07   Giacomo Manzù: Sochy a kresby,
1973/09 - 1973/10   Tibor Honty: Francouzské sochařství ve fotografii,
1974   Kresby mistrů XVI.-XX. století ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech,
1974/08 - 1974/09   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 - 1948 (k 30. výročí Slovenského národního povstání),
1974/11 - 1974/12   Umělecké poklady Tunisu - Římská civilisace v Africe,
1975/09 - 1975/10   Karel Lidický,
1976/06 - 1976/10   Umění slovenské gotiky ze sbírek Slovenské národní galerie,
1976/10 - 1976/11   Současné polské medailérství ze sbírek Muzea medailérského umění ve Vratislavi,
1976/12 - 1977/02   Pocta Tizianovi + Italská kresba 16. a počátku 17. století,
1977/06/04 - 1977/09/04   Břetislav Benda: Výběr z díla,
1977/12 - 1978/02   Josef Lada: Výběr z malířského díla,
1978/03 - 1978/05   Památky neolitu na území Srbska, Vojvodiny a Kosova,
1978/09/05 - 1978/10/28   100 starých evropských kreseb ze sbírek Národní galerie v Praze,
1978/11 - 1978/12   Koloman Sokol: Výběr z celoživotního díla,
1979/11 - 1980/01   Ruská lidová řezba a malba na dřevě 17. - 20. století ze sbíarek Státního historického muzea v Moskvě,
1980/02/12 - 1980/03/30   Bedřich Stefan: Výběr z díla,
1980/06 - 1980/09   Jan Štursa 1880-1925: K 100. výročí umělcova narození,
1980/11/25 - 1981/02/08   Otto Eckert: Keramické dílo,
1981   Otakar Španiel: Kresby,
1981/03 - 1981/05   Mária Medvecká: Obrazy z Oravy,
1981/06 - 1981/08   Otakar Španiel a jeho škola,
1981/10/06 - 1981/11/15   Jozef Kostka: Výběr z tvorby 1938 - 1981,
1981/12 - 1982/04   Habánská fajáns,
1982/04/29 - 1982/05/30   Ignác Bizmayer: Keramika,
1982/06/15 - 1982/08/08   Cyril Bouda: Výběr z díla,
1982/08/26 - 1982/11/21   Antické tradice v českém umění,
1983   Ján Želibský: Výběr z díla,
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část,
1983/06 - 1983/08   Africké umění v Československu,
1983/11/08 - 1984/01/01   Ludmila Smrčková: Sklářské dílo 1923 - 1983,
1984/02 - 1984/03   Karel Pokorný a jeho škola,
1984/05/24 - 1984/08/19   Historie skla,
1984/12 - 1985/02   Otakar Kubín (1883 - 1969),
1985/03 - 1985/04   Constantin Meunier: Plastiky, obrazy, kresby,
1985/05/08 - 1985/08/25   Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1986/03 - 1986/05   Josef Malejovský,
1986/06/10 - 1986/07/27   Alois Sopr,
1986/09/18 - 1986/10/26   Česká kresba 20. století,
1986/12 - 1987/01   Od Dürera k Davidovi,
1987/06/23 - 1987/08/02   národní umělec Ján Kulich,
1991/07/11 - 1991/09/15   Jan Koblasa: Sochy,
1991/12/12 - 1992/01/25   Gérard Garouste: Současná tvorba,
1992/02/12 - 1992/04/12   Joseph Kosuth: Podobenství (ex libris, Kafka),
1992/11/30 - 1993/02/07   Milan Kunc: Obrazy a instalace,
1993/06/23 - 1993/08/22   Magdalena Jetelova,
1994/09/29 - 1994/11/27   Christian Boltanski: Temné hodiny / Leçons de ténebres,
1995/02/18 - 1995/08/27   Anatolské Koberce: Dar Rainera Kreissla České republice,
1995/09/14 - 1995/11/12   Erik Dietman: Piknik v mé duši / Pique-nique dans mon âme,
1996/03/20 - 1996/06/09   Růže pro Josefa Sudka / A Rose for Josef Sudek,
1996/06/26 - 1996/09/15   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995,
1998/05/14 - 1998/07/06   Jiří Beránek: Přítmí paměti,
1999/09/02 - 1999/10/10   Aleš Hnízdil: Prolínání vědomí v čase,
2000/09/05 - 2000/10/12   Nekonečná rozmanitost: Anatolské koberce III,
2002/09/27 - 2002/11/30   Karel Nepraš: Sedící, stojící, kráčející,
2004/05/18 - 2004/06/27   Martín Chirino: Plastiky,
2005/07/08 - 2005/10/09   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby,
2005/09/02 - 2005/10/30   Roma rising / Romské obrození,
2005/09/02 - 2005/10/30   Chad Evans Wyatt: Romarising / Romské obrození,
2006/04/10 -2006/07/16   Na čtyřech nohách - sedací nábytek Pražského hradu,
2007/04/04 - 2007/08/19   Ladislav Zívr (1909 - 1980),
2007/10/04 - 2007/11/11   10. salon obce architektů,
2008/07/30 - 2008/11/02   3 sochařky: Věra Janoušková - Eva Kmentová - Alina Szapocznikow,
2011/05/31 - 2011/09/11   Porcelán na Pražském hradě (Krása a užitek),
2012/06/01 - 2012/09/09   Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby,
2013/09/20 - 2013/12/01   Stanislav Libenský Award 2013,
2015/09/09 - 2015/10/31   Federico Díaz: Eccentric Gravity,
2016/09/09 - 2016/10/31   Rony Plesl,
2017/06/02 - 2017/09/17   Sebastiao Salgado: Genesis,
2018/09/13 - 2018/10/31   Jiří Matějů: Invisible Presence,