Ústřední kulturní dům železničářů

osoba, narození
Ditrich Karel, 2. 6. 1940
Havlíček Josef, 17. 7. 1944
Kohoutek Jiří, 21. 11. 1931
Pánková Marcela, 16. 1. 1939
Přibylová Markéta, 16. 5. 1965
Ptáček Miloslav,