Kultúrné a spoločenské stredisko Banská Štiavnica

termín, název výstavy, místo konání
1978/12   Milan Augustín: Obrazy z rokov 1973-1978, Výstavná miestnosť KaSS Banská Štiavnica (Dom osvety 1/III), Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)