Výstavná miestnosť KaSS Banská Štiavnica (Dom osvety 1/III)

obec: Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)