Milan Augustín: Obrazy z rokov 1973-1978

termín: 1978/12
instituce: Výstavná miestnosť KaSS Banská Štiavnica (Dom osvety 1/III)
typ výstavy: autorská