Klub přátel výtvarného umění (KPVU)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _

poznámka:
-
Klub přátel výtvarného umění (KPVU) vznikl jako dobrovolné seskupení lidí, jejichž společným zájmem byly dějiny a současnost výtvarného umění. Navázal tak na dlouholetou tradici, která sahá až ke Společnosti vlasteneckých přátel umění, jež ve své době podnítila založení první veřejné obrazárny v našich zemích, předchůdkyně Národní galerie v Praze.
Cíle nového sdružení, které obecně platí dodnes, charakterizoval jeho první předseda, akademický malíř Vlastimil Rada, slovy: "Přímý styk milovníka a konzumenta umění je blahodárný jak pro umění-milovné obyvatelstvo, tak pro umělce. Napomůže divákovi, aby lépe pochopil umělcovi tendence, aby lépe porozuměl obsahu a formě jeho děl. Je velmi významné, pozná-li, že umělec není žádná podivná a nepochopitelná bytost, ale člověk právě takový, s týmiž radostmi a starostmi."
Původně se program činnosti soustřeďoval na soudobou uměleckou tvorbu, ale zanedlouho rozšířil svůj zájem na veškeré památky, které jsou součástí kulturního dědictví.
Současnost:
Dlouholetý svazek s Českým fondem výtvarného umění a posléze s Dílem byl v roce 1992 ukončen a od té doby je KPVU registrován jako samostatně hospodařící sdružení osob, řízený hlavním výborem a odpovědný valné hromadě.
Činnost KPVU se zaměřuje především na:
- pořádání přednášek a besed o výtvarném umění
- společné exkurze na výstavy, do památkových objektů a uměleckých sbírek
- promítání filmů o výtvarném umění
- cesty za uměním (dle katalogu ARS VIVA a aktivit jednotlivých poboček)
- návštěvy ateliérů zajímavých umělců
Členem KPVU se může stát každý občan ČR starší 15 let.