Tvůrčí skupina Etapa

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1961

poznámka:
První výstava ve Špálově galerii