Krajina: Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě

termín: 2003/10 - 2004/01
instituce: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
typ výstavy: kolektivní