České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie

termín: 1980
instituce: Oblastná galéria
typ výstavy: kolektivní