České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

instituce, obec, adresa
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác