České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

osoba, narození
Kačer Jaroslav, 20. 4. 1931