Sztuka czeska przelomu XIX/XX wieku

termín: 1985
instituce: Muzeum narodowe w Krakowie
typ výstavy: kolektivní