České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

termín: 1975/02 - 1975/04
instituce: Národní galerie v Praze
typ výstavy: kolektivní