Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991

termín: 1991/09
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
typ výstavy: autorská