Stanislav Kolíbal: Archiv

termín: 2009/10/06 - 2009/11/22
instituce: Dům umění
typ výstavy: autorská

poznámka:
Prodlouženo do 6. 12. 2009

-

S historií Ostravy je spojeno několik významných osobností uměleckého světa. Jednou z nejvýznamnějších je profesor Stanislav Kolíbal. V podzimním čase představujeme část z jeho bohatého díla, a to cyklus kreseb vážících se k našemu městu (Ostrava / 1943 – 1949) a jeho bohatou knižní tvorbu (Kresby ke knihám). Na jaro příštího roku pak připravujeme velkou retrospektivní přehlídku díla Stanislava Kolíbala.

Stanislav Kolíbal přišel do Ostravy po připojení Těšínska k Polsku v roce 1938. Po válce odešel studovat do Prahy, kde již zůstal. Tato existenční zkušenost byla pro jeho další život nenahraditelná. V Ostravě se začal

Stanislav Kolíbal
Návrh obálky katalogu Ostrava 1943 - 1949intenzivně věnovat kresbě okolních dvorů a průmyslové periferie. Seznámil se zde s umělci, kteří ho pak vedli (J. V. Sládek, A. Handzel). V životě Stanislava Kolíbala to byla velmi krátká epizoda, která ale silně formovala jeho podvědomí.

Profesor Stanislav Kolíbal se stal jednou z nejvýraznějších osobností českého poválečného umění. Mezinárodního ocenění se mu dostalo jak autorskými výstavami v prestižních světových galeriích, tak zařazením jeho prací do významných nadnárodních přehlídek a přidělením stipendijních pobytů. Těžko bychom hledali osobnost srovnatelného významu.

Jiří Jůza