Ferdinand Katona 1864 - 1932

osoba, narození
Matušková Katarína
Olejník Jan 8. 12. 1957
Ondrušeková Anna
Ovšonka Pavol