Jan Olejník

* 8. 12. 1957, Praha, Česká republika (Czech Republic)
18. 2. 2010,
historik, archivář, ilustrátor

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Zabývá se českými dějinami 16. – 19. století se zaměřením na městskou správu, heraldiku, sfragistiku a regionální historii Strakonicka. Autor studie Několik genealogických poznámek k rodopisu F. L. Čelakovského, která vyšla v roce 1999 ve sborníku Strakonická zastavení Františka Ladislava Čelakovského k 200. výročí básníkova narození. Mimo jiné několik právně historických studií o středověkých městech strakonického okresu (Blatná, Strakonice, Bavorov, Vodňany, Volyně), V podzimním čísle Rodopisné revue 1999 článek o rozrodu potomků F. L. Čelakovského se dvěma tabulkami.
zdroj - Miroslav Trnka : Archiváři a rodopisci v drobné grafice XX. století, Rodopisná revue 2002 č. 1

poznámka:

ilustrační tvorba
Kuncipálovi, K. a V., Báje a pověsti od Otavy. Vimperk 1992. (Ilustrace)
Kuncipálovi, K. a V., Jménem Jeho Veličenstva Císaře, Jménem republiky. Vimperk 1995. (Ilustrace)
Novosedly. Historie a současnost obce. Novosedly 1995. (Ilustrace)
Sekera, J., Čertovy kameny. Vimperk 1996. (Ilustrační tvorba.)
Šimon, E.: Bloudění času. Vimperk 1998. (Ilustrace)
Legionáři. Rodáci a občané okresu Strakonice. Písek 2000. (Text a ilustrace)
Turistický průvodce po středním Pootaví. Katovice 2000. (Ilustrace)
Katovice. Historie a současnost. 2001 (Ilustrace)
Kladruby. 70 výročí TJ Sokol. 60 výročí SDH. Kladruby 2003. (Ilustrace)
Pohlednice 6 druhů s náměty strakonického dudáka, Prácheňské nakladatelství Písek 2004
Pohlednice 1 druh s námětem mapy Otavy pro děti, Prácheňské nakladatelství Písek 2004
Otavská plavba. Mapa - skládačka pro děti. Strakonice 2004.
Klostermann Karel, Dvě gardy. Písek 2004 (Ilustrace)
Maminko, čti mi – příloha Blatenských listů , roč. XVI., 2005, č. 10 (Ilustrace k básničkám M. Hanzlové)
Milan Samek, Rebels, aneb jak Fénix vzlétl a zase spadl. Písek 2005 (Ilustrace)
Novosedly. Jihočeská vesnice roku 1995. Strakonice 2005 (Ilustrace)
Novosedly. Strakonice 2005 (Ilustrace)
Šumavská strašidla. Strakonice 2008. Omalovánky pro děti. (připravuje se)
K. Klostermann. Naše chůva Sabina. (ilustrace – připravuje se)