Tomáš Císařovský: U konce s dechem

instituce, obec
Tiskárna Protisk, s.r.o., České Budějovice (České Budějovice)