Výtvarník Pavel Hayek je zvláštní případ

typ dokumentu: text
rok vydání: 2009
počet stran: 2 listy
výška x šířka [mm]: 297 x 210

poznámka:
Výtvarník Pavel Hayek je zvláštní případ. V letech 1973 až 1982 sice v Brně navštěvoval Lidovou školu umění, učil se tam u malíře Petra Skácela, ale k výtvarnému umění léta přistupuje jakoby z jiné strany. Jeho metoda se v mnohém podobá – soustředěním, systematičností, objektivizací - vědecké práci. Hayekův přístup je víc experimentální než čistě výtvarný, založený především na myšlence, méně na výtvarné zručnosti. Léta se zaměřil na vizuální průzkum prvků reálného světa, většinou to byly přírodniny – plody, semena, listy, větve, větvičky známých i exotických stromů, keřů a rostlin. Nezkoumal je ale jako jedinečné - pokaždé trochu jiné a přitom typově jasně odlišitelné - složky, zajímal se o jejich nakupení, o skladbu vznikající opakováním, množstvím. Vzniklé struktury zaznamenával téměř neosobním způsobem, objemy fotograficky překopíroval, po vytvrzení tisknul jako grafiky, maloval coby obrazy. V množství prvky ztrácejí jedinečnost, individuální rysy, zástupci jednoho vybraného druhu se spojují v organickou strukturu. – „Žádnému elementu“, charakterizuje výtvarný teoretik Jiří Valoch tato Hayekova díla, „nejsou ostatní elementy podřízeny, všechny mají stejnou platnost, stejnou důležitost. Neexistuje žádná kompozice, celek je tvořen vzájemnými vztahy mezi jednotlivými prvky, které jsou náhodně rozložené po ploše.“ – Různé druhy rostlin určují rozličný rytmus, části struktur se – na rozdíl od tapet či ornamentů – ale neopakují, dostatečně velké díly jsou typově sebe-podobné, a zároveň zcela různé. Jsou jenom jednou možností z nekonečného množství různých skladeb, od každého díla bylo by možné vytvářet další a další variace. Hayekovy statické realizace se ale podobají i proměnlivým živočišným sestavám - stádům prchající zvěře, hejnům plavajících ryb, letícím ptákům. Připomněly mi i kratičkou báseň japonského mistra haiku Džinšičiróa Macua, který se proslavil pod jménem Bašó. Napsal ji coby odpověď na básně zaslané přáteli, a je skutečně hodně krátká:
Co různých travin
má náš svět.
A každá z nich
dovede
svůj květ!
Hayekovy přírodní fotogramy, grafiky a malby jsou – jak jsem se pokusil naznačit - výtvarné metafory. – Nás - lidi - lze také dělit do skupin podle nejrůznějších kritérií – podle věku, pohlaví, rasy, státní příslušnosti, bydliště, povolání, vzdělání, politického zaměření – jenom ty grupy nelze – možná to je dobře, možná škoda - tak jasně vymezit, a už vůbec ne tak krásně vizualizovat. A ještě jedna vlastnost je pro Hayekovy přírodní skladby charakteristická a důležitá, nejsou to uzavřená díla, ale výseky z nekonečných, do všech stran pokračujících struktur (na okrajích fotogramů a grafik jsou listy a plody půlené), dostatečně velké vzorky zastupující reprezentativně celek, něco podobného jako jsou například nejrůznější statistické průzkumy, nebo - abych byl aktuální – volební preference, výsledky voleb.
V roce 1998 se Pavel Hayek stal členem znovuobnoveného Klubu konkretistů. Kokretisté budují svá díla rozumově, používají k tomu geometrické tvarosloví, a přitom zůstávají otevřeni všemožným vlivům a podnětům. Konkrét je, podle dobové definice, "nově stvořený předmět čistých forem uznávající vytváření v geometrickém a organickém stylu". Zmínkou o organických formách konkretisté už před čtyřicet lety vytušili vizuálně neobyčejně vděčnou oblast fraktální geometrie. Fraktální geometrie dokáže popsat jevy a události, které vypadají jako náhodné a tedy sotva vypočitatelné - rozložení listů v koruně stromu, tvary mraků nebo pobřeží, uspořádání semínek kmínu. Z pionýrské doby připomínám – i když nebyl členem KK - dnes už klasická díla světového průkopníka užití počítačů ve výtvarné tvorbě Zdeňka Sýkory, obložení větráků letenského tunelu a mozaiku v Jindřišské ulici, kterým se Hayekovy realizace překvapivě – přes rozdílná tvarová východiska – podobají. Novou etapou v Hayekově tvorbě, a základem dnešní výstavy, jsou fotogramy textilií. Co Pavla Hayeka k cyklu přivedlo? Jak hodlá v novém tématu pokračovat? Jak fotogramy vznikají? Jaké jsou vztahy mezi staršími a současnými díly? Možná i další otázky? Pavel Hayek je zde. Račte se zeptat.

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Výtvarník Pavel Hayek je zvláštní případ

osoba   narození   poznámka
Hůla Jiří   7. 6. 1944    

Výtvarník Pavel Hayek je zvláštní případ

osoba   narození   poznámka
Hayek Pavel   10. 3. 1959    

Výtvarník Pavel Hayek je zvláštní případ

osoba   narození   poznámka
Bašó Macuo   1644    
Skácel Petr   25. 9. 1924    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Valoch Jiří   6. 9. 1946    

Výtvarník Pavel Hayek je zvláštní případ

skupina
Klub konkrétistů

Výtvarník Pavel Hayek je zvláštní případ

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  A 52500, výstřižek